X1228V14-2.7

X1228V14-2.7

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 14-TSSOP

Intersil
X1228V14

X1228V14

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 14-TSSOP

Intersil
X1228S14Z-4.5A

X1228S14Z-4.5A

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 14-SOIC

Intersil
X1228S14Z-2.7A

X1228S14Z-2.7A

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 14-SOIC

Intersil
X1228S14Z-2.7

X1228S14Z-2.7

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 14-SOIC

Intersil
X1228S14Z

X1228S14Z

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 14-SOIC

Intersil
X1228S14IZ-4.5A

X1228S14IZ-4.5A

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 14-SOIC

Intersil
X1228S14IZ-2.7A

X1228S14IZ-2.7A

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 14-SOIC

Intersil
X1228S14I-4.5A

X1228S14I-4.5A

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 14-SOIC

Intersil
X1228S14I-2.7A

X1228S14I-2.7A

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 14-SOIC

Intersil
X1228S14I-2.7

X1228S14I-2.7

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 14-SOIC

Intersil
X1228S14I

X1228S14I

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 14-SOIC

Intersil
X1228S14-2.7T1

X1228S14-2.7T1

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 14-SOIC

Intersil
X1227V8Z-4.5A

X1227V8Z-4.5A

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP

Intersil
X1227V8Z-2.7A

X1227V8Z-2.7A

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP

Intersil
X1227V8Z-2.7

X1227V8Z-2.7

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP

Intersil
X1227V8Z

X1227V8Z

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP

Intersil
X1227V8IZ-4.5A

X1227V8IZ-4.5A

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP

Intersil
X1227V8IZ-2.7A

X1227V8IZ-2.7A

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP

Intersil
X1227V8IZ-2.7

X1227V8IZ-2.7

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP

Intersil
X1227V8IZ

X1227V8IZ

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP

Intersil
X1227V8I-4.5A

X1227V8I-4.5A

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP

Intersil
X1227V8I-2.7A

X1227V8I-2.7A

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP

Intersil
X1227V8I-2.7

X1227V8I-2.7

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP

Intersil
X1227V8I

X1227V8I

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP

Intersil
X1227V8-4.5A

X1227V8-4.5A

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP

Intersil
X1227V8-2.7A

X1227V8-2.7A

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP

Intersil
X1227V8-2.7

X1227V8-2.7

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP

Intersil
X1227V8

X1227V8

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP

Intersil
X1227S8ZT1

X1227S8ZT1

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC

Intersil
X1227S8Z-4.5A

X1227S8Z-4.5A

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC

Intersil
X1227S8Z-2.7A

X1227S8Z-2.7A

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC

Intersil
X1227S8Z-2.7

X1227S8Z-2.7

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC

Intersil
X1227S8Z

X1227S8Z

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC

Intersil
X1227S8T1

X1227S8T1

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC

Intersil
X1227S8IZ-4.5A

X1227S8IZ-4.5A

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC

Intersil
X1227S8IZ-2.7AT1

X1227S8IZ-2.7AT1

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC

Intersil
X1227S8IZ-2.7A

X1227S8IZ-2.7A

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC

Intersil
X1227S8I-4.5A

X1227S8I-4.5A

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC

Intersil
X1227S8I-2.7T2

X1227S8I-2.7T2

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC

Intersil
X1227S8I-2.7T1

X1227S8I-2.7T1

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC

Intersil
X1227S8I-2.7AT2

X1227S8I-2.7AT2

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC

Intersil
X1227S8I-2.7AT1

X1227S8I-2.7AT1

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC

Intersil
X1227S8I-2.7A

X1227S8I-2.7A

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC

Intersil
X1227S8I-2.7

X1227S8I-2.7

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC

Intersil
X1227S8I

X1227S8I

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC

Intersil
X1227S8-2.7T1

X1227S8-2.7T1

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC

Intersil
X1226V8ZT1

X1226V8ZT1

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP

Intersil
X1226V8Z

X1226V8Z

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP

Intersil
X1226V8T2

X1226V8T2

IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP

Intersil