MC14LC5480SDR2

IC 5V PCM CODEC-FILTER 20-SSOP

MC14LC5480SDR2

IC 5V PCM CODEC-FILTER 20-SSOP

MC145484SDR2

IC 5V PCM CODEC-FILTER 20-SSOP

MC145484SDR2

IC 5V PCM CODEC-FILTER 20-SSOP

MC14LC5480DWR2

IC 5V PCM CODEC-FILTER 20-SOIC W

MC14LC5480DWR2

IC 5V PCM CODEC-FILTER 20-SOIC W

92HD99B3X5NDGIWCX8

IC CODEC 4CH HD CLASS D 48VFQFN

92HD99B3X5NDGIWCX

IC CODEC 4CH HD CLASS D 48VFQFN

92HD99B2X5NDGIWCX8

IC CODEC 4CH HD CLASS D 48VFQFN

92HD99B2X5NDGIWCX

IC CODEC 4CH HD CLASS D 48VFQFN

92HD99B1X5NDGIWCX8

IC CODEC 4CH HD CLASS D 48VFQFN

92HD99B1X5NDGIWCX

IC CODEC 4CH HD CLASS D 48VFQFN

92HD91B2X5NLGIWCX8

IC CODEC 4CH HD CLASS D 48VFQFN

92HD91B2X5NLGIWCX

IC CODEC 4CH HD CLASS D 48VFQFN

92HD91B1X5NLGIWCX8

IC CODEC 4CH HD CLASS D 48VFQFN

92HD91B1X5NLGIWCX

IC CODEC 4CH HD CLASS D 48VFQFN

W684386FG TR

IC MCU 32BIT CORTEX

W684386FG

IC MCU 32BIT CORTEX

92HD73E2X5NDGXC1X8

IC AUDIO CODEC HD 10CH 40-QFPN

92HD73E2X5NDGXC1X

IC AUDIO CODEC HD 10CH 40-QFPN

92HD68E1X5NDGXZAX8

IC AUDIO CODEC HD 10CH 40-QFPN

92HD68E1X5NDGXZAX

IC AUDIO CODEC HD 10CH 40-QFPN

TP3070V-G/63

IC INTERFAC PCM COMBO II 28-PLCC

LM4549BVHX

IC AUDIO CODEC 2MULTICH 48-LQFP

LM4549BVHX

IC AUDIO CODEC 2MULTICH 48-LQFP

LM4549BVHX

IC AUDIO CODEC 2MULTICH 48-LQFP

LM4550BVHX

IC AUDIO CODEC 2MULTICH 48-LQFP

LM4546BVHX

IC AUDIO CODEC 2MULTICH 48-LQFP

TP3057V

IC INTERFACE ENHANCED SER 20PLCC

TP3057N

IC INTERFACE ENHANCED SER 16-DIP

TP3054WM

IC FILTER ENHANCE INTERFC 16SOIC

AK4620BVF

IC AUDIO CODEC 24BIT 30VSOP

AK4620BVF

IC AUDIO CODEC 24BIT 30VSOP

AK4620BVF

IC AUDIO CODEC 24BIT 30VSOP

AK4528VF

IC AUDIO CODEC 24BIT 28VSOP

AK4528VF

IC AUDIO CODEC 24BIT 28VSOP

AK4528VF

IC AUDIO CODEC 24BIT 28VSOP

UDA1355H/N2,557

IC CODEC STER/SUDIO SPDIF 44QFP

UDA1355H/N2,518

IC CODEC STER/SUDIO SPDIF 44QFP

UCB1400BE,128

IC AUDIO CODEC 3.3V 48-LQFP

UCB1400BE,151

IC AUDIO CODEC 3.3V 48-LQFP

IDTSTAC9767XXTAEC1XR

IC CODEC AC'97 2CH 2.3 48-TQFP

IDTSTAC9767XXTAEC1X

IC CODEC AC'97 2CH 2.3 48-TQFP

IDTSTAC9766XXTAEC1XR

IC CODEC AC'97 2CH 2.3 48-TQFP

IDTSTAC9766XXTAEC1X

IC CODEC AC'97 2CH 2.3 48-TQFP

IDTSTAC9759XXTAEB1XR

IC CODEC AC'97 6CH 2.3 48-TQFP

IDTSTAC9759XXTAEB1X

IC CODEC AC'97 6CH 2.3 48-TQFP

STAC9753XXTAEB2XR

IC CODEC AC'97 MIC/JACK 48-QFP

STAC9753XXTAEB2X

IC CODEC AC'97 MIC/JACK 48-QFP

IDTSTAC9753AXNAED1XR

IC CODEC AC'97 MIC/JACK 32-QFN